Quelle garantie a un consommateur sur un véhicule d’occasion acheté chez un professionnel ?
NL | FR

Wat is een consument? - Vragen & antwoorden

 De wet definieert een consument als een natuurlijke persoon die, bij de aankoop, handelt in het kader van doeleinden die niet binnen het kader van een beroeps- of commerciële activiteit vallen.