Quelle garantie a un consommateur sur un véhicule d’occasion acheté chez un professionnel ?
NL | FR

Komt een onderneming in aanmerking voor de garantie op consumptiegoederen? - Vragen & antwoorden

 De verkoop van een voertuig aan een onderneming (rechtspersoon, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep) die het zal gebruiken in het kader van haar beroepsactiviteiten, en dit ongeacht het gebruik waarvoor zij het wil bestemmen, zal niet onderworpen zijn aan de nieuwe wettelijke garantie.