Quelle garantie a un consommateur sur un véhicule d’occasion acheté chez un professionnel ?
NL | FR

Wat is het verschil tussen de wettelijke garantie en de commerciële garantie? - Vragen & antwoorden

 

De inhoud van de garantie op consumptiegoederen is bij wet vastgesteld. Zij wordt dus beschouwd als een "wettelijke garantie". De professionele verkoper moet deze wet eerbiedigen. Hij kan u deze wettelijke garantie dus niet ontnemen door andersluidende contractuele bepalingen vast te stellen.

Commerciële garanties zijn contractueel en dus facultatief. Zij moeten duidelijk en begrijpelijk zijn en hebben als doel een grotere bescherming te bieden (duur, inhoud, geografische dekking...).