Quelle garantie a un consommateur sur un véhicule d’occasion acheté chez un professionnel ?
NL | FR

Kan de consument eventueel een rechtsvordering instellen zonder termijn? - Vragen & antwoorden

 

Neen. De rechtsvordering van de consument verjaart binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn kan verstrijken vóór het einde van de termijn van twee jaar.

Er dient opgemerkt te worden dat deze termijn eventueel verlengd zal worden met de schorsingsperiode die nodig is voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de koper met het oog op een minnelijke schikking.