Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Door welke wetgeving wordt de consument beschermd bij een verkoop? - Vragen & antwoorden

Door de Europese Richtlijn van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. De richtlijn werd omgezet in het Belgisch recht door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS van 21 september 2004).

Hij werd van kracht op 01/01/2005.