Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Wat is een consument? - Vragen & antwoorden

 De wet definieert een consument als een natuurlijke persoon die, bij de aankoop, handelt in het kader van doeleinden die niet binnen het kader van een beroeps- of commerciële activiteit vallen.