Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Hoe groot is de aansprakelijkheid van de verkoper in het kader van de nieuwe wet? - Vragen & antwoorden

 

De nieuwe wet bepaalt dat de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het tweedehandsvoertuig voor zover het zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de dag van de levering.

Na de eerste 6 maanden volgend op de levering zal de consument echter moeten bewijzen dat het product niet in overeenstemming was met de beschrijving die de verkoper ervan gegeven had op het ogenblik van de levering.

De verkoper verbindt zich er dus toe dat het geleverde voertuig in overeenstemming is met wat werd meegedeeld/overeengekomen (in de reclame bijvoorbeeld) of nog, met wat de koper redelijkerwijs mocht verwachten rekening houdend met de leeftijd, het aantal afgelegde kilometers en de prijs van het voertuig.

Hij biedt geen "omniumverzekering" die het risico van defect of onderhoud van het verkochte voertuig onvoorwaardelijk dekt.