Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Dekt de wettelijke garantie ook zichtbare defecten? - Vragen & antwoorden

 Neen. De zichtbare defecten waarvan de koper kennis had toen hij het contract afsloot of die hij redelijkerwijs kon kennen, zijn vanzelfsprekend uitgesloten.