Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de verkoper? - Vragen & antwoorden

Verzoeningscommissie Automoto

Als hij samen met de verkoper niet tot een oplossing komt, dan kan de consument die een nieuwe of tweedehandsauto- of motor gekocht heeft, zicht richten tot de Verzoeningscommissie AUTOMOTO.

De Verzoeningscommissie AUTOMOTO wordt georganiseerd door TRAXIO, FEBIAC, Touring en VAB en staat op de officiële lijst van entiteiten die door de FOD Economie meegedeeld worden aan de Europese Commissie en gepubliceerd worden op haar website.

De verkoper moet een professional zijn en de partijen moeten ingestemd hebben met de algemene voorwaarden van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO doordat ze een typebestelbon gebruikt hebben.
De Verzoeningscommissie AUTOMOTO heeft tot doel om met een voorstel tot minnelijke schikking de onenigheid tussen de partijen op te lossen. Zij legt geen oplossing op.
De zetel van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO en haar secretariaat zijn gevestigd in de Jules Bordetlaan 164 – 1140 Brussel

Tel. 02/778.62.47
Fax 02/778.62.22
Email info@verzoeningautomoto.be
Web http://verzoeningautomoto.be/

Alle reglementen, formulieren en documenten zijn beschikbaar op de website van de commissie (www.consumentenombudsdienst.be). Ze kunnen ook schriftelijk overgemaakt worden.
Het secretariaat geeft geen advies en kan dus geen inlichtingen verschaffen over de gegrondheid van de klacht, de evaluatie van de schade, …

Bemiddelingsdienst voor de consument

De consument kan een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst als:

  • hij een ander goed gekocht heeft dan een nieuwe of tweedehandse auto of motor;
  • hij een nieuwe of tweedehandse auto of motor gekocht heeft, maar dat de partijen de algemene voorwaarden niet onderschreven hebben doordat ze een typebestelbon gebruikt hebben.

Deze klacht kan rechtstreeks ingediend worden via het online formulier dat beschikbaar is op www.consumentenombudsdienst.be. Langs het telefoonnummer (02/702.52.20) kan u inlichtingen verkrijgen in geval van een geschil. Het is ook mogelijk om ter plaatse te gaan of een brief te sturen naar: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 in 1000 Brussel.

Als onafhankelijk organisme begeleidt de Consumentenombudsdienst de consumenten om oplossingen te bekomen voor individuele conflicten en voor structurele problemen met de ondernemingen en de economische sectoren.