Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Kan de wettelijke garantie opgeschort worden? - Vragen & antwoorden

 

De verkoper is ten aanzien van de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen de door de partijen overeengekomen termijn.

Deze termijn wordt opgeschort tijdens de tijd die nodig is voor de herstelling of de vervanging van het goed, of bij onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.