Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Moet de verkoper aan de koper bepaalde informatie meedelen over zijn garantierecht? - Vragen & antwoorden

 

De verkoper stelt de koper in kennis door de overhandiging van zijn algemene verkoop- en garantievoorwaarden. Zij dienen onder andere om aan te geven dat de consument wettelijke rechten heeft krachtens de nationale wetgeving die van toepassing is op de verkoop van consumptiegoederen en vermelden duidelijk dat deze rechten niet aangetast worden door de garantie.

Zij vermelden eveneens in eenvoudige en begrijpelijke bewoordingen de inhoud van de garantie, de elementen die nodig zijn voor de toepassing ervan, en in het bijzonder haar duur en haar territoriale draagwijdte, alsook de naam en het adres van de garantieverstrekker.